תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
י"ב לוח מתכונות בגרויות חזרות
לוח חזרות לטקס סיום- ריקודים
9/5 יום ג 12:0 - 14:00
14/5 יום א 11:00 - 12:30
16/5 יום ג 14:30 - 16:30
23/5 יום ג 15:00 - 16:30
6/6 יום ג 9:00 - 11:00
8/6 יום ה 12:00 - 13:30
13/6 יום ג 14:30 - 16:30
16/6 יום שישי 9:00 - 12:00 חזרה כללית
19/6 יום ב- חזרה גנרלית 17:00 עד שמסיימים
20/6 מופע סיום י"ב!
 
לוח מתכונות ובגרויות – שכבת י"ב – מאי-יוני 2017

יום ראשון, 14/5

יום שני, 15/5 – חופשת ל"ג בעומר.

יום שלישי, 16/5 –מתכונת תנ"ך.

יום רביעי, 17/5 – מתכונת ספרות למשפרי כימיה

יום חמישי, 18/5 –בגרות בביולוגיה מעבדה. מתכונות: איסלם,  היסטוריה י"ב9

יום שישי, 19/5

יום ראשון, 21/5

יום שני, 22/5 – בגרות מתמטיקה.

יום שלישי, 23/5 – בגרות קולנוע מעשי

יום רביעי, 24/5 – בגרות קולנוע מעשי

יום חמישי,25/5 – בגרות בשפות זרות. מתכונת תלמוד. מתכונת פיזיקה מעבדה.

יום שישי, 26/5 – מתכונת פיזיקה.

יום ראשון, 28/5

יום שני, 29/5 – בגרות אזרחות

יום שלישי, 30/5  יום רביעי, 31/5 – יום חמישי, 1/6 – חופשת שבועות.
יוני

יום שישי , 2/6

יום ראשון, 4/6

יום שני, 5/6 – בגרות ספרות. מתכונת בתנך י"ב 3, 5

יום שלישי, 6/6

יום רביעי, 7/6

יום חמישי, 8/6 – בגרות תלמוד, מגן פרויקטים אלקטרוניקה- רוני ג. מתכונת לימודי א"י. מתכונת אסלאם יב3.

יום שישי, 9/6

יום ראשון, 11/6 –מתכונת חקלאות מורחב + יב9

יום שני, 12/6 – בגרות פיזיקה עיוני

יום שלישי, 13/6 – בגרות פיזיקה מעבדה

יום רביעי 14/6

יום חמישי, 15/6 – בגרות קולנוע, בגרות היסטוריה יב9, בגרות אלקטרוניקה הגנת פרויקט

יום שישי,16/6

יום ראשון, 18/6

יום שני, 19/6 – בגרויות: לימודי א"י, חקלאות מורחב+יב9

יום שלישי 20/6 – טקס סיום י"ב

 
 

יום חמישי 22/6 – בגרות לשון יב9

 יום חמישי 29/6 בגרות תנך

יום שני 10/7 אנגלית מועד ב

יום חמישי 13/7 מתמטיקה מועד ב